Lessen en contributie

Er wordt in drie groepen van verschillende niveaus lesgegeven:

Dinsdagavond 19:00 – 20:45 uur “beginners” De Schans o.l.v. Marga van der Windt
Dinsdagavond 20:30 – 22:00 uur gevorderden De Schans o.l.v. Marga van der Windt
Donderdagmorgen 09:30 – 11:00 uur gemengd De Gagels o.l.v. Karin Bellaart

Het lesgeld bedraagt € 144, – per jaar voor één les per week. Twee lessen per week € 216, – per jaar.
Per maand respectievelijk € 12, – en € 18,-. Proeflidmaatschap voor 3 maanden: € 35, –
Donaties vanaf € 20, –
Inschrijfgeld eenmalig € 2,50.

Mocht betaling op jaarbasis bezwaarlijk zijn dan kan er een betalingsregeling worden getroffen.
Het lidmaatschap geldt van september tot augustus van het volgende jaar en wordt zonder opzegging stilzwijgend verlengd. Je kunt alleen schriftelijk opzeggen via de secretaris of de penningmeester.
De contributie is gebaseerd op het aantal leden aan het begin van het seizoen. Om die reden kan er alleen worden opgezegd aan het einde van het seizoen. Indien eerder wordt opgezegd blijft daarom toch de verplichting om de volledige contributie te betalen.