Lessen en contributie

Er wordt in drie groepen van verschillende niveaus gedanst: (tijdelijke lestijd donderdagochtend!)

Dinsdagavond 19.00 – 20.30 uur Groep één in De Schans.
Dinsdagavond 20.35 – 22.00 uur Groep twee in De Schans.
Donderdagochtend 09.30 – 11.00 uur Gemengde groep in De Stobbe (Darp)

Het lesgeld bedraagt € 132,- per jaar voor één les per week. Twee lessen per week kosten € 198,- per jaar. Het inschrijfgeld is eenmalig € 2,50. De betaling van het lesgeld graag vóór 1 november voldoen op het bankrekeningnummer NL22ABNA0449158179 t.n.v. Volksdansvereniging Moravac Steenwijk.

Mocht betaling op jaarbasis bezwaarlijk zijn dan kan er een betalingsregeling worden getroffen.
Het lidmaatschap geldt van september tot augustus van het volgende jaar en wordt zonder opzegging stilzwijgend verlengd. Je kunt alleen schriftelijk opzeggen via de secretaris of de penningmeester.
De contributie is gebaseerd op het aantal leden aan het begin van het seizoen. Om die reden kan er alleen worden opgezegd aan het einde van het seizoen. Indien eerder wordt opgezegd blijft daarom toch de verplichting om de volledige contributie te betalen.